Babalwa Mpayipeli (participating for Abalimi Bezekhaya)

Single Runner

Laps Entered: 5

Money Raised: R 7500

Sponsor Babalwa Mpayipeli (participating for Abalimi Bezekhaya)